Приложение №19 към бел. под линия №45

Източник: Личен архив
Становище на Божидар Лукарски, главен експерт - правен съветник в Дирекция "Контрол" относно разваляне на договора между "Плама" АД, гр. Плевен с "Плама Консорциум", Кипър.

^