Приложение №18 към бел. под линия №43

Източник: Личен архив
Становище на дирекция "Сделки 1" относно приватизационната процедура за "Плама" ЕАД, гр. Плевен.

^