Приложение №17 към бел. под линия №41

Източник: Личен архивСметка на "Плама" АД в ТБ "Биохим"

^