Приложение №16 към бел. под линия №40

Източник: Личен архивДоклад относно задълженията на "Плама Консорциум" за 2001 г.

^