Приложение №14 към бел. под линия №38

Източник: Личен архив
Споразумение между Агенцията за приватизация и "Plama consortium" Limited

^