Приложение №14 към бел. под линия №38

Източник: Личен архив








Споразумение между Агенцията за приватизация и "Plama consortium" Limited

^