Приложение №13 към бел. под линия №20

Източник: Личен архив


Становище от "Плама" АД - гр. Плевен, относно перспективата на развитие на "Плама" АД

^