Приложение №12 към бел. под линия №19

Източник: Личен архив

Договор за продажба на 75% от акциите на "Плама" ЕАД

^