Приложение №11 към бел. под линия №44

Източник: Личен архив
Разговор 781

^