Приложение №10 към бел. под линия №43

Източник: Личен архивРазговор 777

^