Приложение №9 към бел. под линия №42

Източник: Личен архивРазговор 717

^