Приложение №8 към бел. под линия №41

Източник: Личен архивРазговор 665

^