Приложение №7 към бел. под линия №40

Източник: Личен архив

Разговор 639

^