Приложение №5 към бел. под линия №36

Източник: Личен архив
Разговор 330

^