Приложение №4 към бел. под линия №34

Източник: Личен архив
Разговор 188

^