Приложение №3 към бел. под линия №32

Източник: Личен архивРазговор 127

^