Приложение №5 към бел. под линия №9

Източник: Личен архив

Ревизионен акт от извършена ревизия на РВД за периода 1 април 1993 - 30 април 1997 г.

^