Приложение №4 към бел. под линия №8

Източник: Личен архив
Отговор на министър Краус до БУЛАТКА от 18 юни 1997 г.

^