Приложение №3 към бел. под линия №7

Източник: Личен архив
Декларация от РВД до министерството на транспорта.

^