Приложение №2 към бел. под линия №6

Източник: Личен архивВъпроси на БУЛАТКА до министерството на финансите, с копие до финансовата ревизия за РВД от 15 май 1997 г.

^