Приложение №1 към бел. под линия №5

Източник: Личен архив
Писмо на БУЛАТКА до Президента на България с копие до министър-председателя и министъра на транспорта от 27 март 1997 г.

^