Приложение №22 към бел. под линия №121

Източник: Личен архив


Доклад на работната група от Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, относно разработките "Гном", "Моряк" и "Двойник".

^