Приложение №21 към бел. под линия №106

Източник: Личен архив

Декларация на основните политически сили в България, относно стратегията на борбата с престъпността, подписана от главния прокурор.

^