Приложение №20 към бел. под линия №84

Източник: Личен архив

Обяснения на Георги Петракиев Цветанов, в които той говори за упражнения върху него рекет от страна на Алексей Петров.

^