Приложение №19 към бел. под линия №81

Източник: Личен архив
Жалба на прокурор Ваня Савова до ВСС относно започнатото дисциплинарно производство срещу нея.

^