Приложение №18 към бел. под линия №76

Източник: Личен архивЖалба на Димитринка Калайджиева до Павел Павлов, шеф на отдел "Следствен" във ВКП, относно обстоятелствата при нейния разпит в столичното следствие. 

^