Приложение №17 към бел. под линия №58

Източник: Личен архивЗаявление на Николай Колев до ВСС, с което иска да даде показания във връзка с откритото писмо на Едвин Сугарев.

^