Приложение №16 към бел. под линия №54

Източник: Личен архивЗаявление на Николай Колев до главния секретар на МВР Бойко Борисов за противозаконните действия на главния прокурор Никола Филчев.

^