Приложение №15 към бел. под линия №53

Източник: Личен архивЖалба на съпругата на Николай Колев, Нанка Колева до ВСС за извършване на следствени действия в грубо нарушение на НКП.

^