Приложение №13 към бел. под линия №47

Източник: Личен архив


Писмена зашита на Николай Колев пред Върховния касационен съд.

^