Приложение №12 към бел. под линия №45

Източник: Личен архивЖалба на Николай Колев до ВСС относно активните мероприятия за компрометирането му.

^