Приложение №10 към бел. под линия №39

Източник: Личен архивПисмо на прокурора Николай Колев до президента на България Петър Стоянов. 

^