Приложение №9 към бел. под линия №36

Източник: Личен архив

Писмо на варненския апелативен прокурор Васил Миков до Благовест Пунев, член на ВСС, относно упражнения върху него натиск от ВКП чрез Николай Колев.

^