Приложение №7 към бел. под линия №17

Източник: Личен архив

Вербална нота от Външното министерство на Германия до българското посолство. (оригинал)

^