Приложение №6 към бел. под линия №17

Източник: Личен архив

Вербална нота от Външното министерство на Германия до българското посолство.

^