Приложение №5 към бел. под линия №17

Източник: Личен архив
Писмо на д-р Румп, служител на Митническата криминална служба на Германия ГУ на митниците, България, относно заловена контрабандна пратка с получател Ангел Филчев Борисов.

^