Приложение №4 към бел. под линия №14

Източник: Личен архив
Постановление на прокурор Кирил Иванов за освобождаване на Ангел Филчев Борисов от следствения арест.

^