Приложение №2 към бел. под линия №12

Източник: Личен архив
Постановление за привличане на Ангел Филчев Борисов като обвиняем за контрабанда на антики на стойност 3 136 111 лв.

^