Приложение №1 към бел. под линия №11

Източник: Личен архивПостановление за образуване на дознание срещу Ангел Филчев Борисов - в случая определен като "неизвестен извършител".

^