Приложение №8 към бел. под линия №33

Източник: Личен архив на Антон Тодоров
Становище от Никола Янков относно сигнала от Върховната касационна прокуратура за гарантиране на държавните интереси и за евентуално разваляне на договора за продажба на 75% от капитала на "Челопеч" ЕАД.

^