Приложение №4 към бел. под линия №20

Източник: Личен архив на Антон ТодоровРешение на МС №872 за одобряване продажбата на 56% от акциите на МДК АД - Пирдоп на "N. V. Union Miniere" S.A. - Белгия.

^