Приложение №3 към бел. под линия №5

Източник: Личен архив на Антон Тодоров
Договор за продажба на 3 016 528 бр. акции АП, представлявана от Захари Желязков и "Асарел-инвест" АД, представлявано от Лъчезар Цоцорков на 15 юни 1999 г.

^