Приложение №1 към бел. под линия №1

Източник: Личен архив на Антон Тодоров

Приватизационна оценка на "Асарел-Медет" ЕАД, направена от "Брайт консулт" ООД и екип на Raiffeisen Investment AG.

^