Приложение №2 към бел. под линия №19

Източник: Архив на Комисията по борба с корупцията към 39 НС
Протокол №6 от заседание на Комисията по борба с корупцията, провело се на 12.12.2002 г.

^