Приложение №1 към бел. под линия №12

Източник: Архив на Комисията за борба с корупцията към 39 НС

Сигнал, внесен от депутата Благой Димитров.

^