Приложение №7 към бел. под линия №8

Източник: Личен архив на Антон Тодоров

Споразумение между "Месер Химко газ" ООД, "Химко" АД и "Булгаргаз" ЕАД от 01.08.2000 г.

^