Приложение №6 към бел. под линия №7

Източник: Личен архив на Антон Тодоров


Споразумение между "Пио Комерс" ООД, "Химко" АД и "Булгаргаз" ЕАД от 29.12.2000 г. 

^