Приложение №5 към бел. под линия №6

Източник: Личен архив на Антон Тодоров

Писмо от Муравей Радев до "Химко" АД.

^