Приложение №4 към бел. под линия №5

Източник: Личен архив на Антон Тодоров

Рамково споразумение между "Булгаргаз" ЕАД и IBE Trans of New York, подписано на 21.06.1999 г.

^