Приложение №3 към бел. под линия №4

Източник: Личен архив на Антон Тодоров
Писмо до Муравей Радев от "Химко" и IBE Trans of New York.

^