Приложение №2 към бел. под линия №2

Източник: Личен архив на Антон Тодоров
Приватизационен договор за продажба на 57% от капитала на "Химко" ЕАД.

^